Константин Константинов Николов

Managing Partner - KHA Mandino LTD


Адрес: София, ул.Аксаков 24 , ет. 2

Телефон: +359 887 10 22 55

Web: www.khamandino.bg

Образование и квалификации

  • Университет за национално и световно стопанство, София MBA, специалност: маркетинг
  • ЧПГ „Братя Вълчеви”, София

“ОЛАФ” ЕООД – продажба на индивидуално подбрани парцели в гр.София
Управител и собственик на фирмата

“КАМОР АУТО” ООД – Развиване на корпоративната политика на фирмата

„КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ” АД – Корпоративни клиенти. Отговаря за продажбит в   гр.София и за  регион „Северна България”.

KIA Sales Academy, Frankfurt, Germany
Certified KIA Sales Expert

„Б.Л. ЛИЗИНГ” АД –  „Лизингови операции” , Финансов и Оперативен лизинг


Стаж и умения

Константин Николов е с над 5 години опит в намирането , проучването, покупката, консултинга и продажбата на ексклузивни парцели в гр.София.