Катерина Красимирова Чучукова

Managing Partner - KHA Mandino LTD


Адрес: София, ул.Аксаков 24 , ет. 2

Телефон: +359 886 19 72 40

Web: www.khamandino.bg

Образование и квалификации

  • НФСГ
  • Висше Училище по Застраховане и Финанси, София

От 2010г до момента, работи в областта на недвижимите имоти.

Основни области , в които се занимава са:

  • Закупуването, продажбата и администрирането на голямо портфолио от имоти в София предназначени за търговска дейност.
  • Поддържане на актуалност и пълнота на списъци с търсените и обработваните локации.
  • Наблюдение на конкуренцията.
  • Поддържане на добри взаимоотношения с учреждения, инвеститори и различни организации.
  • Всички видове градоустройствени процедури, които следва да бъдат направени за един имот в зависимост от критериите на клиента и предназначението на имота – от мотивирано предложение , през промяна и изготвяне на проекти за ПУП, до разрешение за строеж и въвеждането му в експлоатация.
  • Анализиране на локации на място в съчетание с проверка за правдоподобност чрез информационни системи.
  • Концептуално разработване на проекти върху имотите


Стаж и умения

Катерина Чучукова е с над 8 години опит в проучването, закупуването и продажбата на недвижими имоти.