Александър Любчов Христов

Managing Partner - KHA Mandino LTD


Адрес: София, ул.Аксаков 24 , ет. 2

Телефон: +359 888 83 21 12

Web: www.khamandino.bg

Образование и квалификации

 • Американски университет в България EMBA
 • Университет за национално и световно стопанство, София MBA, специалност: маркетинг
 • Английска езикова гимназия, София
 • Solar Vision LLC

Съоръжението за рециклиране превръщане  пластмасовите отпадъци в гориво.

Партньор и ръководител на проекти

 • Affinity Capital Exchange Inc

www.afcx.co Институционална борса за ценни книжа, базирани на програми за лоялност, базирани на платформата NASDAQ Корпоративно развитие

 • Безплатни енергийни медии АД

Фотоволтаичен парк със средни размери -изпълнителен директор

 • Encore LLC, Hexe LLC
 • Развитие на недвижими имоти и инвестиции –

Старши партньор

 • “Български технологии” ООД
 • Холдингова компания, участваща в приватизационни проекти.Изпълнителен директор
 • Маркетингова и рекламна консултантска компания – партньор
 • Alexim group Co. Ltd -Международна търговска и логистична компания – Старши партньор


Стаж и умения

Александър Христов е предприемач с над 20 години опит в строителството, инвестиции и услуги в сектора на недвижимите имоти.